http://bacninh.toaan.gov.vn<![CDATA[Hội nghị sơ kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tỉnh Bắc Ninh]]>
]]>
http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND064477http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND064477Thu, 28 Mar 2019 10:32:00 +0700
<![CDATA[Hội thảo khoa học quốc tế “Biện pháp thế chấp tài sản theo quy định của BLDS năm 2015”]]>
]]>
http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND063601http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND063601Wed, 20 Mar 2019 08:53:00 +0700
<![CDATA[Gặp mặt cán bộ hưu nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất 2019]]>
]]>
http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND061939http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND061939Tue, 26 Feb 2019 16:00:00 +0700
<![CDATA[Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND huyện Yên Phong]]>
]]>
http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND061553http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND061553Sun, 24 Feb 2019 20:06:00 +0700
<![CDATA[Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND huyện Yên Phong]]>
]]>
http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND061551http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND061551Sun, 24 Feb 2019 20:05:00 +0700
<![CDATA[Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2019]]>
]]>
http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND059407http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND059407Mon, 21 Jan 2019 20:12:00 +0700
<![CDATA[Hội thảo “Tăng cường kỹ năng hòa giải cho các Hòa giải viên” tại Bắc Ninh.]]>
]]>
http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND056477http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND056477Fri, 21 Dec 2018 14:40:00 +0700
<![CDATA[TAND tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ công bố quyết định tổ chức tòa chuyên trách và ra mắt Tòa gia đình và người chưa thành niên.]]>
]]>
http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND054153http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND054153Wed, 21 Nov 2018 21:35:00 +0700
<![CDATA[TAND tỉnh Bắc Ninh triển khai thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại tại Toà án]]>
]]>
http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND052123http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND052123Sun, 11 Nov 2018 11:46:00 +0700
<![CDATA[CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY THEO BLHS 2015 – CÁC CẤU THÀNH CƠ BẢN VÀ CẤU THÀNH TĂNG NẶNG.]]>
]]>
http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND050989http://bacninh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacninh/chitiettin?dDocName=TAND050989Tue, 06 Nov 2018 08:05:00 +0700