Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 01/2020 VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020, Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 01/2020. Thành phần tham dự cuộc họp gồm toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh. Chi bộ sinh hoạt với các nội dung:

Phổ biến, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp và các văn bản pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và của tỉnh; tóm tắt về lịch sử hình thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập cho đến nay; Công văn quán triệt về việc đón tết Nguyên đán Canh Tý an toàn, tiết kiệm. Cuộc họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2020 và nhiệm vụ chủ yếu tháng 02/2020. Cuộc họp cũng thống nhất chủ đề sinh hoạt Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh năm 2020. Cũng tại buổi sinh hoạt này, Chi bộ đã công bố và trao quyết định khen thưởng của Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh cho các đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; tặng Giấy khen và biểu dương đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc họp:

C:\Users\thinhdh\Pictures\chi bộ khen.jpg

Đồng chí Đỗ Đồng Chung – Bí thư Chi bộ tặng Giấy khen cho các đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

C:\Users\thinhdh\Pictures\chi bộ.jpg

Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến – Phó Bí thư Chi bộ biểu dương đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019


cdscv