Skip to main content

Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII

(20/11/2017 07:55)

Chiều ngày 02/11/2017, tại trụ sở TAND tỉnh Bắc Ninh, Đảng ủy TAND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII.

Đồng chí Phạm Minh Tuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ đảng viên TAND tỉnh Bắc Ninh. Nội dung như sau:

“Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIdiễn ra từ ngày 4 đến 11/10/2017 tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Đề án "Về công tác dân số trong tình hình mới";

image

Đ/c Phạm Minh Tuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh

thông tin nhanh kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII.

Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

image

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017 - 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 6, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

image

Cán bộ công chức tòa án nhân dân tỉnh bắc ninh nghiêm túc nghe thông tin nhanh

kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII.

Sau hội nghị, Đồng chí Phạm Minh Tuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh đã quán triệt tới các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ TAND tỉnh Bắc Ninh tập trung nghiên cứu và sớm triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên những quan điểm của Đảng, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, nhất trí cao, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời vận dụng, bám sát thực tiễn cơ sở để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

BBT


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 24
cdscv