Skip to main content

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 cụm thi đua số 1 TAND các tỉnh, Thành phố khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ.

(09/06/2020 16:44)

Chiều ngày 1/06/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh với vai trò là cụm trưởng đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 của cụm thi đua số 1 TAND các tỉnh, Thành phố khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc bộ.

Về dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Quyền Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, TAND Tối cao, các đồng chí lãnh đạo đại diện TAND các tỉnh, thành phố Cụm thi đua số I Tòa án nhân dân các tỉnh Đồng bằng và Trung du Bắc bộ cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trong cụm thi đua số 1.

image

Tiến sỹ Phạm Minh Tuyên – Tỉnh uỷ viên – Bí thư Ban cán sự Đảng – Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh – phát biểu khai mạc Hội nghị

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của TAND tối cao, trong 05 năm qua, phong trào thi đua yêu nước Cụm thi đua số I Tòa án nhân dân các tỉnh Đồng bằng và Trung du Bắc bộ đã được triển khai nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả, tạo nên động lực thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Các đơn vị trong Cụm tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chủ trương phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, đề ra các chỉ tiêu thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, các sự kiện lịch sử của đất nước; lựa chọn các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

image

Đồng chí Nguyễn Hữu Minh – Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020.

Về công tác chuyên môn nghiệp vụ: 14 đơn vị trong Cụm đã giải quyết, xét xử 515.359/556.757 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 92,56%. Trong đó, tổng số án hủy 1.282/515.359 đạt tỷ lệ 0,25%, tổng số án sửa 1.637/515.359 đạt tỷ lệ 0,32%. Công tác giải quyết, xét xử án hình sự đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, đáp ứng được yêu cầu phòng chống tội phạm. Công tác xét xử án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, các đơn vị trong Cụm đã coi trọng và làm tốt công tác hoà giải, số lượng các vụ việc hòa giải thành tăng nhiều so với năm trước.

image

Toàn cảnh hội nghị

Phương hướng nhiệm vụ của công tác thi đua khen thưởng: Giai đoạn 2020 -2025, dự báo số vụ việc Tòa án thụ lý tiếp tục tăng, đồng thời với việc hoàn thành nhiệm vụ xét xử, thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện lịch sử chính trị quan trọng của đất nước, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2020). Nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số I được xác định gồm các nội dung sau:

  - Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, các nghị quyết, các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các quy định của Hiến pháp, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  - Đẩy mạnh phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng.

Với sự thống nhất cao, hội nghị suy tôn 14 tập thể, 15 cá nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020, trong đó có 1 cá nhân là đồng chí Phạm Minh Tuyên, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh đại diện tham gia Đại hội Thi đua yêu nước ngành TAND lần thứ Tư.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 60
cdscv