Skip to main content

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022: Đại hội điểm các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao

(21/05/2020 10:45)

Ngày 20/5/2020, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội được Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn tổ chức là Đại hội điểm.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Văn Du. Về phía Đảng ủy có đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Đại diện các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Báo cáo Tổng kết công tác của Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ Nguyễn Tường Linh cho biết, nhiệm vụ đặt ra cho công tác của Tòa án nhân dân rất nặng nề, cùng với thực hiện các chỉ tiêu công tác được Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao, phải hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm..., giai đoạn 2017 - 2020. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan Tòa án nhân dân tối cao.

Nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính tri, tư tưởng tại Chi bộ tiếp tục được quan tâm, chú trọng - là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên. Theo đó, Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tới toàn thể cán bộ đảng viên trong Chi bộ.

2.jpg

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức-Cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trong bối cảnh tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và triển khai thực hiện các quy định mới của Đảng về công tác cán bộ, Chi bộ luôn chú trọng, chủ động bám sát các chủ trương, định hướng theo Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương để tham mưu, giúp Ban cán sự đảng, lãnh đạo và Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao cụ thể hóa các nội dung công tác tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác các Tòa án nhân dân.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chi bộ đặt ra phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020 - 2022 là phát huy sức mạnh đoàn kết, tăng cường phối hợp giữa các Ban chi ủy với lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện tốt quy tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Chi bộ và triển khai đến từng cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt các Nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng và của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe các tham luận và tham gia thảo luận góp ý đối với Báo cáo Tổng kết công tác của Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Các đại biểu cơ bản tán thành nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ về các kết quả đạt được, và nêu rõ hạn chế và những nguyên nhân tồn tại cần khắc phục.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho biết, việc Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm là sự đánh giá cao của Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao; đồng thời, ghi nhận sự chủ động, tích cực của Chi ủy, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

1.jpg

Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TAND tối cao Bùi Ngọc Hòa phát biểu tại Đại hội

Phó Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nêu rõ, Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 cùng với Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao là sự kiện chính trị quan trọng để Chi bộ nhìn nhận đánh giá đúng thực chất nhiệm vụ chính trị của mình trong suốt nhiệm kỳ qua, qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Bùi Ngọc Hòa biểu dương kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; đồng thời lưu ý bên cạnh những kết quả đạt được Chi bộ vẫn còn một số hạn chế như báo cáo đã nêu và đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần nghiêm túc khắc phục.

Về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2022, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Bùi Ngọc Hòa đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; bằng mọi hình thức linh hoạt tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên tham gia tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan về lĩnh vực quản lý và chuyên môn, tìm ra giải pháp tốt nhất để lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ được giao.

3.jpg

Đại hội bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022

Cần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; phòng và chống biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm tốt kỷ luật phát ngôn; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm của cấp ủy, Bí thư cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Kiên quyết, nghiêm minh xử lý các đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý; tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ hoạt động đi vào chiều sâu gắn với công tác chuyên môn, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng đơn vị văn hóa.

Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Bùi Ngọc Hòa bày tỏ tin tưởng Chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Untitled-1.jpg

Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức-Cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, trên tinh thần tập trung, dân chủ, các đảng viên đã bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức-Cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Bí thư, Phó Bí thư. Theo đó, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Trần Anh Tuấn làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Nguyễn Tường Linh làm Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội cũng đã bầu Đảng viên dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1287
cdscv