Loading...
Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

(14/08/2018 15:07)

STT

Ngày, tháng, năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

1

30/01/2018

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

2

23/01/2018

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Lê Văn Linh

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

3

16/01/2018

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

4

25/01/2018

TAND quận Sơn Trà

Phùng Anh Dũng

Võ Ngọc Tín

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Sơn Trà.

5

18/01/2018

TAND quận Sơn Trà

Phó Chánh án Tô Thị Thy Tuyết

Phạm Thị Thảo

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Sơn Trà.

6

11/01/2018

TAND quận Sơn Trà

Phùng Anh Dũng

Trương Thị Hồng Hằng

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Sơn Trà.

7

27/11/2017

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Đặng Ngọc Hưng

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

8

21/11/2017

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Lê Văn Linh

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

9

14/11/2017

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Thị Lan Anh

Lương Thị Thanh Dung

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

10

07/11/2017

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Đặng Ngọc Hưng

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

11

10/10/2017

TAND quận Ngũ Hành Sơn

Trần Công Hoan

Vũ Thị Bích Hậu

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn.

12

30/05/2017

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Đặng Ngọc Hưng

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

13

23/05/2017

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Thị Lan Anh

Lương Thị Thanh Dung

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

14

16/05/2017

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Lê Văn Linh

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

15

09/05/2017

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Đặng Ngọc Hưng

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

16

28/04/2017

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Thị Lan Anh

Lương Thị Thanh Dung

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

17

21/04/2017

TP. Đà Nẵng

Dương Thị Hồng Minh

Nguyễn Văn Linh

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

18

14/04/2017

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Đặng Ngọc Hưng

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

19

07/04/2017

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Thị Lan Anh

Lương Thị Thanh Dung

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

20

25/04/2017

TAND quận Ngũ Hành Sơn

Đ/c Đỗ Thế Tài

Vũ Thị Bích Hậu

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn.

21

10/04/2017

TAND quận Ngũ Hành Sơn

Đ/c Trần Đình Quảng

Đoàn Công Hồng Lĩnh

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn

22

20/04/2017

TAND quận Sơn Trà

Phó Chánh án phụ trách Phùng Anh Dũng

Trương Thị Hồng Hằng

Trụ sở TAND quận Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng - Số 25 Hà Thị Thân

23

13/04/2017

TAND quận Sơn Trà

Phó Chánh án phụ trách Phùng Anh Dũng

Nguyễn Thị Hạnh

Trụ sở TAND quận Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng - Số 25 Hà Thị Thân

24

30/03/2017

TAND quận Ngũ Hành Sơn

Trần Đình Quảng

Nguyễn Thế Anh

Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn

25

14/03/2017

TAND quận Ngũ Hành Sơn

Đỗ Thế Tài

Hà Mai Sương

Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn

26

25/01/2017

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

01 Hàn Thuyên

27

10/01/2017

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

01 Hàn Thuyên

28

25/11/2016

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

01 Hàn Thuyên

29

10/11/2016

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

01 Hàn Thuyên

30

25/10/2016

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Cán bộ phòng GDKT

01 Hàn Thuyên

31

10/10/2016

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Cán bộ phòng GDKT

01 Hàn Thuyên

32

25/07/2016

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Thư ký phòng GDKT

01 Hàn Thuyên.

33

25/03/2016

TP. Đà Nẵng

Đ/c Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

01 Hàn Thuyên

34

10/03/2016

TP. Đà Nẵng

Đ/c Trần Huy Đức

Cán bộ phòng GĐKT

01 Hàn Thuyên

35

28/07/2015

TAND quận Ngũ Hành Sơn

Đỗ Thế Tài

Nguyễn Lê Thu Nga

 

36

14/07/2015

TAND quận Ngũ Hành Sơn

Trần Đình Quảng

Nguyễn Thế Anh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn

37

25/06/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Lê Văn Vỹ

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà

38

18/06/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Lành

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà

39

11/06/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà

40

04/06/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Hạnh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà

41

26/05/2015

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

42

19/05/2015

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Thị Lan Anh

Lương Thị Thanh Dung

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

43

12/05/2015

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

44

05/05/2015

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Trịnh Thị Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

45

28/05/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Lê Văn Vỹ

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà

46

21/05/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Lành

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà

47

14/05/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Lê Thị Thúy Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà

48

07/05/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Hạnh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà

49

25/05/2015

TP. Đà Nẵng

Đ/c Lê Thị Ngọc Hà

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

50

11/05/2015

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

51

23/04/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Mỹ Ngân

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà (lúc 8h)

52

16/04/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Lành

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà (lúc 8h)

53

09/04/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Lê Thị Thúy Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà (lúc 8h)

54

02/04/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Hạnh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà (lúc 8h)

55

27/04/2015

TP. Đà Nẵng

Lê Thị Ngọc Hà

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

56

10/04/2015

TP. Đà Nẵng

Trần Huy Đức

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

57

28/04/2015

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Thị Lan Anh

Lương Thị Thanh Dung

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

58

21/04/2015

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

59

14/04/2015

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Thị Lan Anh

Lương Thị Thanh Dung

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

60

07/04/2015

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Trịnh Thị Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

61

25/02/2015

TP. Đà Nẵng

Đ/c Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

62

10/02/2015

TP. Đà Nẵng

Trần Huy Đức

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

63

26/01/2015

TP. Đà Nẵng

Đ/c Lê Thị Ngọc Hà

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

64

12/01/2015

TP. Đà Nẵng

Đ/c Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

65

25/12/2014

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Văn Giang

Phòng tiếp công dân TAND quận Sơn Trà

66

18/12/2014

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Lành

Phòng tiếp công dân TAND quận Sơn Trà

67

11/12/2014

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Phòng tiếp công dân TAND quận Sơn Trà

68

04/12/2014

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Trâm

Phòng tiếp công dân quận Sơn Trà

69

25/12/2014

TAND quận Liên Chiểu

Võ Đình Thắng

Trần Ngô Khánh Loan

Phòng tiếp công dân TAND quận Liên Chiểu.

70

10/12/2014

TAND quận Liên Chiểu

Võ Đình Thắng

Trần Ngô Khánh Loan

Phòng tiếp công dân TAND quận Liên Chiểu.

71

25/12/2014

TP. Đà Nẵng

Lê Thị Ngọc Hà

Cán bộ phòng GĐKT

Số 01 Hàn Thuyên

72

10/12/2014

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

Số 01 Hàn Thuyên

73

27/11/2014

TAND quận Cẩm Lệ

Đỗ Thị Thu Trang

Nguyễn Quốc Vũ

Trụ sở tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ

74

11/11/2014

TAND quận Cẩm Lệ

Lê Tự Sinh

Phùng Văn Nhớ

Trụ sở tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ

75

25/11/2014

TP. Đà Nẵng

Lê Thị Ngọc Hà

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

76

10/11/2014

TP. Đà Nẵng

Trần Huy Đức

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

77

25/11/2014

TAND quận Liên Chiểu

Võ Đình Thắng

Trần Ngô Khánh Loan

Phòng tiếp công dân TAND quận Liên Chiểu.

78

10/11/2014

TAND quận Liên Chiểu

Võ Đình Thắng

Trần Ngô Khánh Loan

Phòng tiếp công dân TAND quận Liên Chiểu.

79

11/11/2014

TAND quận Cẩm Lệ

Lê Tự Sinh

Phùng Văn Nhớ

Phòng tiếp công dân TAND quận Cẩm Lệ.

80

27/11/2014

TAND quận Cẩm Lệ

Đỗ Thị Thu Trang

Nguyễn Quốc Vũ

Phòng tiếp công dân TAND quận Cẩm Lệ.

81

30/10/2014

TAND quận Cẩm Lệ

Đỗ Thị Thu Trang

Nguyễn Quốc Vũ

Phòng tiếp công dân TAND quận Cẩm Lệ.

82

10/10/2014

TAND quận Cẩm Lệ

Lê Tự Sinh

Phùng Văn Nhớ

Phòng tiếp công dân TAND quận Cẩm Lệ.

83

15/12/2014

TAND huyện Hòa Vang

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Thị Phương Thảo

Phòng tiếp công dân TAND huyện Hòa Vang

84

01/12/2014

TAND huyện Hòa Vang

Nguyễn Anh Tuấn

Phạm Thái Trâm Anh

Phòng tiếp công dân TAND huyện Hòa Vang

85

14/11/2014

TAND huyện Hòa Vang

Nguyễn Anh Tuấn

Phạm Minh Thông

Phòng tiếp công dân TAND huyện Hòa Vang

86

01/11/2014

TAND huyện Hòa Vang

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Thế Anh

Phòng tiếp công dân TAND huyện Hòa Vang

87

14/10/2014

TAND huyện Hòa Vang

Nguyễn Anh Tuấn

Huỳnh Thị Thu Thương

Phòng tiếp công dân TAND huyện Hòa Vang

88

01/10/2014

TAND huyện Hòa Vang

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Thị Thúy Kiều

Phòng tiếp công dân TAND huyện Hòa Vang

89

10/10/2014

TP. Đà Nẵng

Trần Huy Đức

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

90

27/10/2014

TP. Đà Nẵng

Lê Thị Ngọc Hà

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

91

25/08/2014

TP. Đà Nẵng

Lê Thị Ngọc Hà

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng

92

11/08/2014

TP. Đà Nẵng

Trần Huy Đức

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng

93

26/08/2014

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

94

19/08/2014

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Văn Đạm

Trịnh Thị Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

95

12/08/2014

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

96

05/08/2014

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Phạm Thị Ngọc Hà

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

97

29/07/2014

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

98

22/07/2014

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Phạm Thị Ngọc Hà

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

99

15/07/2014

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Văn Đạm

Trịnh Thị Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

100

08/07/2014

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

101

01/07/2014

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Phạm Thị Ngọc Hà

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

102

25/06/2014

TP. Đà Nẵng

Lê Thị Ngọc Hà

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng

103

10/06/2014

TP. Đà Nẵng

Trần Huy Đức

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng

104

10/06/2014

TP. Đà Nẵng

Trần Huy Đức

Cán bộ phòng GĐKT

 

105

24/05/2014

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

106

17/05/2014

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Phạm Thị Ngọc Hà

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

107

10/05/2014

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Văn Đạm

Trịnh Thị Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

108

24/04/2014

TAND quận Sơn Trà

Đặng Văn Mạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà (lúc 8h)

109

17/04/2014

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Lê Thị Thúy Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà (lúc 14h)

110

10/04/2014

TAND quận Sơn Trà

Đặng Văn Mạnh

Lê Văn Vỹ

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà (lúc 8h)

111

03/04/2014

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Mỹ Ngân

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà (lúc 14h)

112

25/04/2014

TAND quận Liên Chiểu